Wat is Inspirea-Utrecht?

INSPIREA is een onafhankelijk practicum, dat vanuit langjarige ervaring met Energie en Spiritualiteit werkt.

Wat is de visie van Inspirea?

De energie van mensen en organisaties bevat een schat aan informatie.

Wat is de missie van Inspirea?

INSPIREA wil mensen en organisaties bewust maken van hun Energie en Kracht
en helpt deze optimaal te benutten voor hun eigen en gezamenlijke doelen.
Een voorwaarde is dat deze doelen moreel en ecologisch verantwoord zijn.

Wat zijn de uitgangspunten van Inspirea?

Bij INSPIREA staat centraal:

Menselijke waardigheid;
Integriteit en veiligheid;
Gewaarborgde privacy;
Grondigheid en eerlijkheid;
Pragmatisme en realisme;
Open communicatie en werkwijze;
Humor en warmte.

Wie leidt Inspirea?

INSPIREA wordt geleid door Tine Mertens

Human Energy Consultant;
Human Energy Coach/Counselor;
Aura - en Chakra Reader;
Human Energy Healer;
Special Reader;
Vrouwen Reader.