Wat is een Human Energy Reading?

Letterlijk betekent dit "Lezing van de Energie".
De Reader "leest" de energie van de Readee. De eigen naam is hierbij een belangrijk contactpunt.
De Aura, de energie-uitstraling, bevat persoonlijke informatie.
In een Reading wordt het levensproces van vandaag verwoord, waar stagnaties in de energiestroom of aura zijn en waardoor deze ontstaan zijn. Soms zijn er diepliggende kwetsuren/oorzaken, waardoor de energie niet meer stroomt. Oude, vastzittende energie kan zich uiten in de vorm van o.a. een emotionele blokkade of een lichamelijke kwaal. Door het verwoorden van de energie begint het loslaat- en genezingsproces van de Readee.
Humor verzacht en geeft op een aangename manier inzicht in de wijze waarop de Readee wil leren, onderzoeken en ervaren.
Er zijn tal van thema-readings.

 
Wat is een Human Energy Healing?

Letterlijk: "Heling van de Energie".
Op verzoek helpt de Healer de blokkerende energie weer stromend te maken.
De Healee neemt altijd zelf de verantwoording. M.a.w. als hij/zij er niet aan toe is om het probleem los te laten, gebeurt dit niet.
Ervan uitgaande dat een spirituele blokkade kan leiden tot een lichamelijke kwaal of ziekte, kan het loslaten van een energieblokkade verbetering of genezing op lichaamsniveau tot gevolg hebben.
Wat betreft Healing van lichamelijke klachten zal de Healee altijd een arts moeten raadplegen. Een Human Energy Healer is niet per definitie een arts.
Er zijn tal van healing-mogelijkheden.

 
Wat is Human Energy Coaching?

De Coach begeleidt de Vrager op helderziende wijze tijdens een verwarrende fase in het persoonlijke leven of in een werksituatie.
Er wordt hierbij gebruik gemaakt van een Reading en/of andere Spirituele middelen.
Via opdrachten komt de Vrager tot een helder, spiritueel inzicht over zichzelf binnen dit (werk) proces. Omdat hierdoor onduidelijkheden opgelost zijn, kan de Vrager heldere beslissingen nemen ten aanzien van zijn leven of werk.

 
Wat is Human Energy Counseling?

In deze Spirituele vorm van raadgeving wordt de Vrager begeleid tijdens een levensfase, waarin hij/zij dreigt vast te lopen. Gedurende een aantal consulten laat de Counselor, door middel van huiswerk, de Vrager zich bewust worden van essentiŽle, soms oude persoonlijke kwesties, die de oorzaak zijn van de huidige problemen.
Door middel van deze bewustwording kan de Vrager op spiritueel of energie niveau het probleem oplossen en zichzelf helen.